De Minh Event Planner

Địa chỉ
: 48/17 Lê Ngã, Phú Trung, Tân Phú, TPHCM.
Điện thoại
: (84)(28) 3610 0503
Di động
: (84) 94 640 5501
Website
: www.deminh.vn

Giờ mở cửa
: Thứ 2 - Thứ 7 từ 08h30 - 17h30

Nhắn tin đến De Minh