Since For...

Ngựa Ô, Pháo giấy xập xình.
Chuyện là Qua đã đưa Nàng về Dinh.

Những điều xưa cũ khi được lặp lại, chỉ thêm phần chứng minh giá trị Vĩnh hằng

Và câu chuyện tình 2 lần mười năm của Thầy và Cô là cảm hứng cho chúng tôi tạo nên sự Vĩnh hằng đó.

Mrs. TRANG & Mr. THỤC

CONCEPT: SINCE FOR...

Trang trí tiệc cưới: De Minh Wedding Planner

Địa điểm: ẨM THỰC NAM BỘ - Q.2