Everything Is Coming Up Roses!

Trong chúng ta không phải ai sinh ra, cũng đã dành cho nhau mãi mãi!!

Ta hãy để những con đường, những câu chuyện cho ta biết như thế nào là “vì nhau mà cố gắng”!


Ai cũng đều hạnh phúc như nhau, chỉ khác nhau ở thời điểm và người cùng mình sẻ chia khoảnh khắc quý giá đó.

Yêu người xứng đáng và lấy người tử tế là điều trân quý nhất của mỗi chúng ta!!


Hãy để Đế Minh giúp bạn tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt nhất nhé! ❤️


Ms. TRANG ĐỖ & Mr. HIẾU TRẦN

CONCEPT: EVERYTHING IS COMING UP ROSES!

Trang trí tiệc cưới: De Minh Wedding Planner

Địa điểm: HOTEL GRAND SAIGON