A Pure Day


Mr. THÁI SƠN & Ms. XUÂN QUỲNH


CONCEPT: A PURE DAY


Trang trí tiệc cưới: De Minh Wedding Planner

Địa điểm: THE ADORA CENTER