Pastel Perfection


Mr. MINH ĐỨC & Ms. DIỆU HIỀN


CONCEPT: PASTEL PERFECTION


Trang trí tiệc cưới: De Minh Wedding Planner

Địa điểm: GALA CENTER