Together Forever...

" Dành cho em niềm đam mê tuyệt vời

Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.

Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó

Là chiếc bóng mong bên em, dìu bước em đi

Ở trên con đường dài có hai chúng ta. "


Mr. HỒNG PHÁT - Ms. MỸ PHƯƠNG

Concept: Together forever...

Trang trí tiệc cưới: De Minh Wedding Planner

Địa điểm: The Mira Hotel And Convention Center