The Red Garden!!

Ms. MỸ PHƯƠNG - Mr. HỒNG PHÁT


Concept: The Red Garden!!


Trang trí tiệc cưới: De Minh Wedding Planner


Địa điểm: The Mira Hotel And Convention Center