Traditional Ceremony 3

"Một cảm xúc thật chân thành như len nhẹ vào lòng!!????

Một hình ảnh Sài Gòn xưa, chưa bao giờ mình được sống!"


Mr. NHƯ LỘC - Ms. NGỌC LINH


Concept: Saigon nostalgic!

Trang trí tiệc cưới: De Minh Wedding Planner

Địa điểm: PAVILLON