Wood - Wind - Sky - Light

    Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả một đời ... 

    Mr. TIẾN - Ms. HOA 
    Concept: Wood - Wind - Sky - Light 
    Trang trí tiệc cưới: De Minh Wedding Planner
    Địa điểm: Park Royal Sài Gòn
    Photo: Kool Studio