Follow Me Around The World

Người ta có thể sẽ cảm thấy vui khi đi cùng người mà người ta thích.!

Nhưng mang lại cảm giác bình yên thật sự thì chỉ có người mình yêu mà thôi!

Vì thế, hãy nắm lấy tay nhau, rồi mình cùng đi đến tận cùng của thế giới này, em nhé.


Mr. JEREMIE - Ms. TRANG

Concept: Follow Me Around The World

Trang trí tiệc cưới: De Minh Events Planner

Địa điểm: The Rex Hotel