Red String Of Love

Anh đã làm cho trái tim em rung động thật nhiều. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ có em và anh Cùng nhau cầu nguyện trong những giấc mơ đêm về Bắt đầu từ hôm nay, sẽ chỉ có em và anh Nhờ làn gió kia gửi những yêu thương đến anh rằng Bắt đầu từ hôm nay, Anh đã là người đàn ông của riêng em mà thôi ❤️


   Ms. KHÁNH LINH   - Mr. THẾ NGỌC
    Concept: RED STRING OF LOVE
    By: De Minh Wedding Planner
    Venue: Rever Side Palace