Vietnamese Traditional Wedding Ceremony (Lotus) 1

Hạnh phúc đơn giản chính là được cùng người mình yêu thương tay trong tay cùng nhau đi đến suốt cuộc đời này...

Mr. NGỌC QUÂN - Ms. TƯỜNG ANH

Concept: POCKETFUL OF OVE

Trang trí tiệc cưới: De Minh Events Planner