My Lotus Traditional Ceremony 2

Hạnh phúc đơn giản chính là được cùng người mình yêu thương tay trong tay cùng nhau đi đến suốt cuộc đời này...

Mr. NGỌC QUÂN - Ms. TƯỜNG ANH

Concept: POCKETFUL OF LOVE

Trang trí tiệc cưới: De Minh Events Planner