Let Love Light Up The Sky

“Love makes the world go around.” In lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love. ...

Tình yêu làm thế giới rộng mở, dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi đôi mắt của người Anh yêu..!!

 Save the date 26-12-2017 

Mr. LONG SINH - Ms. THU TRANG

Concept: Let Love Light Up The Sky

Trang trí tiệc cưới: De Minh Events Planner

Địa điểm: Adora Grand View