Here Comes The Love

 Cái Đẹp - Chỉ Đơn Giản Là Hiện Thực - Được Nhìn Thấu Qua Đôi Mắt Của Yêu Thương

"Beauty is simply reality seen with the eyes of love".


Mr. TRUNG KIÊN - Ms. TRÚC MY

Concept: Here Comes The Love!!

Trang trí tiệc cưới: De Minh Events Planner

Địa điểm: Adora Luxury