THƯ - MARK

| 02/06/2017

Lúc này mình mới có sắp xếp được thời gian để nói lời cảm ơn với mọi người. !!

Thật sự mọi người làm mình đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong tiệc cưới của mình. Phải nói là, cảm ơn các bạn nhiều lắm.

Các bạn đã chăm chút từng ly từng tí cho đám cưới của mình, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất.

Cả nhà mình ai cũng thích và khen quá trời. Gia đình mình còn một vài thành viên chuẩn bị cưới nên sẽ tiếp tục ủng hộ Đế Minh. Một lần nữa cảm ơn các bạn nhé!