De Minh Event Planner

Địa chỉ
: 75/21/1 Đường Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình
Điện thoại
: (84)(28) 3610 0503
Di động
: (84) 94 640 5501
Website
: www.deminh.vn

Giờ mở cửa
: Từ 8:00 - 16:00 thứ 2 đến thứ 7

Nhắn tin đến De Minh